Het openhuis begint op 18 april dan is er weer volop

zomerbloeiers,  hangingbaskets en nog veel meer te koop uit eigen

kwekerij.