Bedrijven maar ook particulieren kunnen ons inhuren voor grondverzet-werkzaamheden.

  • Terrein/tuin voorbereiden voor bestrating/aanleg tuin

zowel in nieuwbouwsituatie of bij verandering van de bestaande.

  • Grondbewerking ; spitten en egaliseren
  • Grond opbrengen bijvoorbeeld t.b.v.ophogingen in de tuin.
  • Uitgraven fundering, vijver of zwembad.
  • Weghalen en afvoeren oude bestrating
  • Sleuven graven bijvoorbeeld voor aanleg elektra etc.

Aanvoer & Afvoer

Uiteraard leveren wij voor u op locatie aan: geel zand, zwarte grond, potgrond, tuinturf, compost of boomschors.

Dit is mogelijk in zakken, bigbag’s of losgestord, geheel naar uw wens.

Wij kunnen zorgdragen voor de afvoer van puin, grond, snoeiafval, gewoon hout, bomen en struiken, puin en oude bestrating